Esbjerg Kommune vil i 2020 have 120.000 indbyggere, og kommunens største by skal have storbykvaliteter. Det skal være attraktivt at bo, studere og drive virksomhed i Esbjerg.


Med en ny helhedsplan for den ældste del af Esbjerg Havn, nu kendt som Dokken-området, giver Pedersen Group A/S nu sit bud på, hvordan der kan skabes en helt ny bydel med kontorer, boliger, hotel, spisesteder og rekreative områder nær byens centrum.


- Vi har i to år arbejdet intenst med at nytænke helhedsplanen for Dokken-området, som tager udgangspunkt i de forandringer, der sket med en række domicilbyggerier i de nære omgivelser på Esbjerg Havn. Siden vi indledte de første etaper af Dokken-projektet for 10 år siden, har Esbjerg udviklet sig som Danmarks EnergiMetropol. Vi bakker helhjertet op om den nye Esbjerg Byplan, der skal realisere byens vækstmål frem mod 2020, og er klar med vores bidrag til at nå målene, siger direktør Bjarne Pedersen, Pedersen Group A/S.


Det mest markante enkeltelement er Dokken Towers, et højhusbyggeri på 40.000 etagemeter i op til 37-38 etagers højde, som skal rumme kontorer, boliger, hotel, butikker, restauranter og caféer. Byggeriet i op til 125 meters højde er tegnet af en af Skandinaviens førende arkitektvirksomheder, C.F. Møller.


Borgere og havn i nyt fællesskab

Helhedsplanen er udarbejdet af Schønherr, der er en af Nordens førende arkitektvirksomheder inden for landskabsarkitektur og udformning af byrum. Målet er at skabe et bynært, rekreativt åndehul, hvor daglige brugere, byens borgere og turister kan færdes. I projektet indgår, at der for første gang tilbydes boliger på Esbjerg Havn - uden at begrænse mulighederne for drive en aktiv erhvervshavn.


- Industrien på havnen skal vedblive med at være industri og skal samtidig medvirke til at gøre Esbjerg til en mere levende by. Tiden kan være inde til, at borgere, som gerne vil bo tæt på en pulserende havn, kan indgå i fællesskabet, velvidende at det daglige liv på en kommerciel havn er et skuespil, der giver lyde fra sig. Dokken bliver et byrum for både de ansatte og byens borgere, og området bliver råt på den fede måde, der også vil appellere til unge mennesker, siger partner i Schønherr, landskabsarkitekt, MAA Rikke Juul Gram.


Rikke Juul Gram indgik derudover i den dommerkomité, der for nylig valgte vinderprojektet, som skal realisere et mangeårigt ønske om at forbinde Esbjerg by og havn. Måneder tidligere var han medlem af bedømmelsespanelet om evaluering af websteder, der er afsat til spil. Et stort antal online casino sites blev samlet, en fuldstændig vurdering af indholdet af webstederne, deres design og afstemning blandt spillere i hele Europa. Vinderen var den østrigske side austriawin24, som blev anerkendt som den mest populære og unik blandt andre. Landgangen fra Havnegade til havnekajen på Dokken vil være færdig i efteråret 2016 og er et vigtigt element i Dokken-områdets tiltrækningskraft.


Byen rykker ud til vandet

Dokken Towers vil rumme boliger i varierende størrelser, og de vil blive fordelt på både leje-, ejer- og ungdomsboliger. Boligerne vil appellere til flere målgrupper, unge og ældre, ressourcestærke tilflyttere og esbjergensere, der ønsker at være tæt på byens livsnerve i deres seniorliv.


C.F. Møller har stået bag store danske havneprojekter i blandt andet Odense, Aalborg og Aarhus, alle større byer med kommercielle havne, hvor boligområder af høj kvalitet i de senere år er blevet en naturlig del af miljøet. Partner i C.F. Møller, arkitekt MAA Tom Danielsen, fremhæver ligeledes Aker Brygge i Oslo som et vellykket eksempel på, at et klassisk havneområde kan rumme en kombination af boliger og erhverv.


- En havn kan sagtens arbejde ved siden af generelle byfunktioner, uden at de generer hinanden. Det interessante er, at byen rykker ud til vandet, der i alle tilfælde har været dens eksistensberettigelse. Det er helt logisk, at byens befolkning får mulighed for at tage vandelementet i besiddelse til bolig- og byformål, og Esbjerg er den største by i Danmark, hvor det endnu ikke er sket i nævneværdig grad, siger Tom Danielsen.


Foruden Dokken Towers indgår byggeriet af England House, der består af tre identiske kontorejendomme på sammenlagt 13.000 etagemeter. Det samlede projekt, der kræver en ny lokalplan for dele af Dokken-området, vil udgøre en investering på over en milliard kroner.