Pedersen Gruppen besidder ekspertise på flere områder, og har fastlagt fire hovedområder, hvor virksomheden har sine kernekompetencer.

Læs mere ved at klikke på fanerne

  1. Projektudvikling
  2. Ejendomsadministration
  3. Ejendomsservice
  4. Restauration & konference
Pedersen Gruppen har specialiseret sig i at udvikle inspirerende og bæredygtige projekter. Vi står bag flere velkendte projekter i den vestjyske region: Skjern Å Centret, City Nord, Dokken ved Esbjerg Havn og City Nord Retail Park. Vi investerer vores ressourcer og kompetencer i at opnå højeste kvalitet i planlægning, design, arkitektur og konstruktion. Det sikrer stor trivsel og kvalitet for de mennesker, der skal arbejde eller opholde sig i vores ejendomme. Som en vigtig proces i projektudviklingen tager vi hensyn til de omgivelser, som vores projekter opføres i. Vi spørger os selv: Hvordan er området? Hvad har området brug for? Og hvordan kan vi forbedre området? Smukke bygninger og områder inviterer mennesker til at mødes på en mere meningsfuld måde. Når rammerne er inspirerende, bliver mennesker inspirerede. Derfor har vi fokus på den gode oplevelse, når vi udvikler og skaber omgivelserne for erhverv, kultur og shopping.
Pedersen Gruppen administrerer koncernens ejendomsportefølje, hvilket har stor betydning for de mange samarbejdspartnere og lejere i ejendommene. Vi har indgående kendskab til både ejendommene, men også de kontraktforhold, der ligger bag aftalerne. På den måde sikrer vi, at den ånd hvormed aftalen er blevet indgået, også efterfølgende vil være gældende.
Pedersen Gruppen etablerede for flere år siden egen serviceafdeling som sikrer, at ejendommene til stadighed vedligeholdes, ligesom vi servicerer lejere med diverse viceværtopgaver. Vores serviceafdeling giver optimal service for vore mange lejere, idet opgaverne løses hurtigt og effektivt af et kvalificeret team, som kender både ejendommene og lejerne. Det er ligeledes vores serviceafdeling, som formidler håndværksmæssige ydelser i forbindelse med renovering af ejendommene, ligesom vi formidler arbejde udført for vores lejere.
Siden 2005 har Pedersen Gruppen beskæftiget sig med restaurationsdrift samt konferencer og selskaber via Restaurant Gammelhavn A/S. Gammelhavn selskaber og konferencer er et område, som har løbende har været under udvikling, og som i dag har kapacitet til at kunne klare op til 350 personer til spisning i eget lokale. Konferencelokalerne, med eksklusiv beliggenhed ned til dokhavnen, er desuden velegnede til virksomheder, som påtænker at afholde møde, kurser, konference mv. Lokalerne er udstyret med det nyeste AV-udstyr. » Besøg Restaurant Gammelhavns hjemmeside