Mission
Pedersen Gruppen eksisterer for at projektere, udvikle og administrere funktionelle og inspirerende kvalitetsbyggerier, hvor mennesker kan arbejde, bo og færdes.


Vision
Pedersen Gruppen vil være den foretrukne partner i den vestjyske region, der skaber langsigtede og bæredygtige byggeprojekter til nytte for generationer fremover.

Pedersen Gruppen vil bidrage til at skabe mere vækst og udvikling i den by, vi altid har opereret I. Vi vil arbejde for at tilføre Esbjerg storbykvalitet og derigennem gøre det mere attraktivt for nye virksomheder at etablere sig og tiltrække nye medarbejdere og nye indbyggere. Vi vil være en aktiv partner på de områder, hvor vi kan bidrage til udvikling af Esbjerg som by.

 

Mål
Pedersen Gruppen skal have økonomisk styrke til at tage nye udfordringer op. Administrationen og ledelse på alle niveauer skal arbejde selvstændigt for at opnå de opstillede mål. Vi vil arbejde målrettet på at færdiggøre de store vigtige byudviklingsprojekter i Esbjerg, City Nord Retail Park og DOKKEN på Esbjerg Havn og at de realiseres i deres helhed. Vi ønsker at skabe bedre sammenhæng mellem by og havn via økonomisk deltagelse i projekt Landgangen, som vil få historisk betydning for Esbjerg.